Sylwia Szmidt CoachJako Coach wspieram klientów w wyznaczaniu nowych, lepiej dopasowanych, kierunków rozwoju osobistego i zawodowego. 

Pracuję zarówno z osobami doświadczonymi zawodowo, które nie są zadowolone ze swojej obecnej pracy i są gotowe na zmianę i podjęcie nowych wyzwań w życiu osobistym i w obszarze kariery. Pracuję również z młodymi ludźmi, mającymi trudności z wyznaczeniem dalszego kierunku swojego kształcenia lub wejściem na rynek pracy. 

Moja ponad 25 letnia kariera zawodowa to praca w dużych organizacjach, z czego pierwsze 21 lat spędziłam w Warszawie w międzynarodowym koncernie chemicznym z niemieckimi korzeniami i ostatnie 4,5 roku w amerykańskim koncernie w Rzeszowie. Te dwie firmy ukształtowały mnie zawodowo i dały mi bogate doświadczenia w obszarze zarządzania i pracy z klientem. Ostatnie 12 lat spędziłam na stanowisku Kierownika i Dyrektora ds. personalnych, co dało mi praktyczną wiedzę na temat pracy z ludźmi oraz strategii skutecznej realizacji celów. 

Z wykształcenia jestem socjologiem wychowania z tytułem Licencjata uzyskanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing, o specjalności Zarządzanie Potencjałem społecznym w firmie. Ukończyłam też kurs Pedagogiczny i Metodologiczny dla Nauczycieli Języka Niemieckiego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W 2020 roku ukończyłam również podyplomowe studia Life Coachingu na Collegium Civitas w PKiN w Warszawie i uzyskałam dyplom Life Coacha. W 2021 roku uzyskałam dyplom certyfikowanego trenera warsztatu rozwojowego: „Podróż bohatera®”. 

Dodatkowo od ponad 20 lat interesuję się Jogą i rozwojem osobistym. W 2011 roku ukończyłam kurs nauczycielski prowadzony przez brytyjską szkołę iSKY i uzyskałam certyfikat nauczycielski od Amerykańskiego Instytutu Badawczego Jogi Kundalini (Kundalini Research Institute). Od kilkunastu lat prowadzę regularne zajęcia oraz warsztaty jogi. Organizuję sesje relaksacji przy dźwięku mis i gongu. Wielokrotnie brałam udział w Festiwalu Jogi jako uczestnik, wykładowca i wolontariusz.