W ramach indywidualnych sesji coachingowych najczęściej pracuję z klientami nad takimi obszarami życia jak:

RELACJE ze sobą: 

 • wiara w siebie i poczucie własnej wartości
 • odnalezienie wewnętrznego spokoju i radzenie sobie z emocjami
 • wypracowanie nowych pozytywnych nawyków w życiu
 • skuteczne realizowanie własnych celów osobistych i zawodowych

RELACJE z innymi:

 • efektywna komunikacja, tj. z poszanowaniem siebie i innych
 • umiejętne radzenie sobie z konfliktem w rodzinie, związku, itp.
 • asertywność, tj. sztuka bycia w pełni sobą bez ranienia innych
 • budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji 

ROZWÓJ ZAWODOWY:

 • odkrycie i realizacja swoich celów zawodowych
 • zmiana ścieżki kariery, wypalenie zawodowe
 • skuteczne strategie poszukiwania pracy, w tym opracowanie CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • rozwój kompetencji zawodowych, np.: autoprezentacja, efektywna komunikacja, aktywne słuchanie, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów

 

 

COACHING INDYWIDUALNY

W ramach współpracy spotykamy się osobiście lub zdalnie (poprzez aplikacje internetowe) najczęściej raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach na około 90- minutową sesję.  

Podczas naszej współpracy możesz liczyć na moje wsparcie pomiędzy sesjami: jestem dostępna mailowo lub też telefonicznie na krótką konsultację. 

 

 

COACHING GRUPOWY

Jako Coach i Trener pracuję również z grupami i zespołami, z wykorzystaniem wielu narzędzi coachingowych, w tym m.in.: Podróż bohatera®. 

Narzędzie to jest stosowane przez Trenerów i Coachów zarówno do pracy z młodzieżą jak i z osobami dorosłymi.

Podróż Bohatera® to kompleksowy pakiet narzędzi, zebranych w przemyślaną koncepcję gry planszowej, służącej do grupowej lub indywidualnej pracy rozwojowej w dowolnie wybranym obszarze życia i pracy zawodowej. Jej głównym założeniem jest wsparcie graczy w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów, przechodzeniu transformacji czy przy wprowadzaniu zmiany. Ideą gry jest też wzmocnienie w graczu poczucia mocy, sprawczości, odpowiedzialności za swoje decyzje oraz motywacji do działania. Narzędzie rozwojowe Podróż Bohatera® jest z powodzeniem stosowana do pracy z zespołami w dużych organizacjach jak i do pracy z młodzieżą.

 

Tematy, nad którymi pracujemy z grupami i zespołami:

 • wyznaczanie i osiąganie celów
 • wprowadzanie istotnych zmian
 • wyznaczanie ścieżki kariery czy dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego
 • przechodzenie transformacji & wypalenie zawodowe
 • wzmocnienie w graczach poczucia mocy, sprawczości, odpowiedzialności za swoje decyzje i działania

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest Coaching i jak pracuję z klientami,
umów się na bezpłatną 60 minutową indywidualną sesję.