Zachęcam do kontaktu:

Równowaga i Rozwój 
Sylwia Szmidt  
Coach, Trener

kontakt@rownowagairozwoj.pl
www.rownowagairozwoj.pl
Tel.: +48 501 034 227

Napisz do mnie

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu korespondencji elektronicznej lub telefonicznej przez COACHING KARIERY SYLWIA SZMIDT NIP: 6581019144 Adres: Stawki 34 26-220 Niekłań Wielki, Polska. Jednocześnie zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgodny lub aktualizacji przekazanych danych, których administratorem w/w firma."